A Mancomunidade do Salnés creará unha oficina de control de verteduras

A Mancomunidade do Salnés pon o foco nas verteduras ilegais ao Umia

A mancomundiade do Salnés dará resposta a unha das grandes demandas da comarca, a loita contra as verteduras. O ente comarcal creará unha oficina de control de verteduras tras unha nova denuncia de mancha contaminante no río Umia. O obxectivo desta oficina será detectar e analiza-las verteduras.
Noticia completa en:
Scroll al inicio