A Mancomunidade

Mancomunidade do Salnés

A unión fai a forza

Prestación conxunta de proxectos e servizos para os Concellos do Salnés

Desde 1989, a Mancomunidade do Salnés xestiona unha serie de competencias.

Os fins da Mancomunidade que se establecen son os que se indican a continuación:

 • Mantemento do abastecemento de auga e de depuración de residuais aos concellos da Mancomunidade.
 • Mantemento e limpeza de vías, sendeiros e espazos públicos.
 • Potenciación do turismo dos concellos da comarca.
 • Servizos de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos, de xeito mancomunado.
 • Obras de infraestrutura e equipamentos, cando afecten
  máis dun concello.
 • Proxectos culturais e deportivos que afecten a máis dun concello da Mancomunidade.
 •  Servizo de emprego e formación.
 • Xestión do Centro de información á muller (CIM) mancomunado.
 • Consecución de programas de participación dos cidadás no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e telecomunicacións.
 • Servizo mancomunado de recollida e protección de animais abandonados.
Os nosos números

A Mancomunidade en cifras

0
Poboación atendida
0
Anos de existencia
0
Proxectos

A Mancomunidade do Salnés é unha administración pública de carácter local que está integrada polos nove concellos que conforman a comarca do Salnés

Constituida en 1986

A Mancomunidade foi constituída no ano 1986, por tres concellos do Salnés, coa finalidade inicial de garantir o abastecemento de auga potable. Sen embargo, co paso do tempo, fóronse ampliando as súas atribucións e aumentando o número de servizos, o que a súa vez levou a incorporación dos seis concellos restantes.

Organigrama

 • Presidente
  D. Gonzalo Durán Hermida
 • Xerente
  Ramón García Guinarte
 • Persoal técnico
 • Órganos de goberno
  • Presidencia
  • Comisión Executiva formada polos 9 alcaldes
  • Xunta formada por 27 membros

Os seus estatutos foron modificados no ano 2004 e posteriormente no 2015. O que lle permitiu desenvolver unha gran cantidade de competencias incrementando dun xeito continuo a súa actividade.

Estatutos da Mancomunidade do Salnés (pdf)

Scroll al inicio