EMPREGA O SALNÉS

Formación

A NOSA

ADMINISTRACIÓN E VENDAS

 • Informática Básica
 • Inglés Básico
 • Técnicas de Vendas
 • Inglés Intermedio
 • Informática Media
 • Experto Contable
 • Informática Avanzada

ALMACÉN E LOXÍSTICA

 • Carné C
 • Certificado Aptitud Profesional Transporte (CAP)
 • Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR)
 • Manipulador de Alimentos
 • Xestión de Almacén
 • Manexo de Carretas frontais e retractis
 • Caixeiro/a - Repoñedor/a
 • Manexo de Minipala
 • Prevención de Riscos Laborais

NOVAS TECNOLOXÍAS

 • Agricultura Ecolóxica Biointensiva
 • Manexo de Drons
 • Dixitalización Documental
 • TIC'S no Emprego
 • Creación de Blog's - E Commerce - Community Manager
 • Impresión 3D e Realidade Virtual
 • Social Media e Marketing Dixital

Este ano como novidade inclúese un CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE de ACTIVIDADES DE XESTIÓN DE ALMACÉN (210H), un MÓDULO DE INGLÉS (90H) e un MÓDULO ADMINISTRACIÓN E CONTABILIDADE (120H)

Ir arriba