OFICINA DE VERTIDOS

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

OFICINA DE CONTROL DE VERTIDOS

A nova oficina de calidade de auga e xestión de verteduras da Mancomunidade xa está en funcionamiento para analizar as emisións que as empresas realizan á EDAR de Ribadumia e evitar que se produzan filtracións descontroladas que afecten o río Umia ao seu paso polos concellos de Cambados, Ribadumia e Vilanova de Arousa.

 

Declaración responsable dispoñible para as empresas

Prema no icono para descargar

CALIDADE DA AUGA DO RÍO UMIA 2021

As medicións na canle fluvial do río Umia se realiza en cinco puntos, cunha periocidade semanal co fin de valorar a calidade da masa da auga.

          Punto 1 (Coordenadas UTM ETRS 89, FUSO 29N 518.293X; 4.705.566Y)

          Punto 2 (Coordenadas UTM ETRS 89, FUSO 29N 518.194X; 4.706.979Y)

          Punto 3 (Coordenadas UTM ETRS 89, FUSO 29N 519.858X; 4.708.468Y)

          Punto 4 (Coordenadas UTM ETRS 89, FUSO 29N 520.415X; 4.709.243Y)

          Punto 5 (Coordenadas UTM ETRS 89, FUSO 29N 521.437X; 4.710.118Y)

A continuación, se amosan os resultados obtidos nas medicións realizadas no periodo de outubro a decembro do ano 2021

ANÁLISE AGUAS DESTINADA A CONSUMO HUMANO TRATADAS NA ETAP.

Periódicamente analízase as augas destinadas a consumo humano que son tratadas na Estación de Tratamento de augas potables (ETAP) situado en Pontearnelas.

Detállanse os resultados analíticas realizadas o longo do 2021, que se realizan por trimestres en diferentes puntos.

Análise 1º Trimestre

Análise 2º Trimestre

Análise 3º Trimestre

Análise 4º Trimestre

ANÁLISE RADIOACTIVIDADE EN AUGA DE ABASTECEMENTO

Do mesmo xeito que no anterior punto, periódicamente analízase as augas destinadas a consumo humano que son tratatas na Estación de Tratamento de augas potables (ETAP) situado en Pontearnelas, e do seu volume de radioactividade.

Detállanse os resultados analíticas realizadas o longo do 2021, que se realizan por trimestres en diferentes puntos.

Análise 1º Trimestre

Análise 2º Trimestre

Análise 3º Trimestre

Análise 4º Trimestre

VISITAS

VISITAS A ACTIVIDADES INDUSTRIAIS CON VERTIDO Á REDE DE SANEAMENTO REALIZADAS NO ANO 2021.

A oficina da calidade da auga e xestión de vertido entra en servizo en abril do 2021.

As visitas comenzaron a realizarse no mes de xullo de 2021. 

TOTAL 31 VISITAS

Scroll al inicio