Actuacións nas instalacións de bombeo da ETAP da Mancomunidade de Municipios do Salnés

BENEFICIARIO PRINCIPAL
Mancomunidade do Salnés
 

OBXECTIVOS

  • Crear un modelo de subministración eficiente e sustentable entendido como o conxunto e aplicación profunda de recursos económicos, materiais e humanos que interveñen no abastecemento e fundamentalmente no seu compoñente de seguridade de subministración, derivado da acertada combinación intelixente de solucións, comportamentos e tecnoloxías maduras existentes.
  • Realizar os adecuados investimentos, aproveitando o dispoñible viable, con períodos de retorno aceptables, realizando propostas de enxeñaría adaptadas ao modelo e as súas expectativas.
  • Coordinar as melloras con outros proxectos independentes tendentes a lograr un modelo sustentable adecuado e definitivo.
  • Aproveitar a enerxía renovable hidráulica dispoñible sen impacto.
  • Reducir o consumo enerxético mediante o uso de tecnoloxías mais eficientes situando a eficiencia enerxética entre as prioridades de actuación.
  • Potenciar a Auditoría enerxética como ferramenta de diagnóstico.
  • Lograr un adecuado beneficio ambiental, centrado na redución de emisións, que asegure o respecto actual e futuro do modelo implantado.
  • Evitar flutuacións excesivas do modelo por prezos crecentes do custo da enerxía, que conduzan a desequilibrios económicos ou a escenarios hostís.

ENERXÍA RENOVABLE NAS INSTALACIÓNS DE BOMBEO DA ETAP DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DO SALNÉS

Esta actuación ten como misión principal optimizar a eficiencia enerxética, mediante o uso de enerxía de tipo renovable, no sistema de bombeo de auga bruta á ETAP da Mancomunidade do Salnés, composta polos 8 Concellos de menos de 20.000 habitantes.

No seguinte enlace dispón de toda a información sobre este proxecto.

Expediente na Plataforma de Contratación do Sector Público

MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS INSTALACIÓNS DE BOMBEO DA ETAP DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DO SALNÉS

Esta actuación ten como misión principal optimizar a eficiencia enerxética. Para isto, substituiranse os motores que accionan as bombas; eliminarase unha terceira bomba, substituíndoa por outra máis eficiente; optimizarase mediante variadores electrónicos de velocidade con control de multibomba intelixente para o control alternativo dos equipos; mellorarase o sistema de ventilación da sala de bombeo e, implementarase un sistema de monitorización.

No seguinte enlace dispón de toda a información sobre este proxecto.

Expediente na Plataforma de Contratación do Sector Público

Scroll al inicio