PROXECTOS ESTRATÉXICOS

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Construíndo o futuro

A Mancomunidade do Salnés desenvolveu numerosos proxectos ao longo dos seus anos de existencia.

A continuación mostramos un resumo dos proxectos máis destacados.

Proxectos destacados

A Mancomunidade do Salnés lidera un proxecto de cooperación transfronteiriza baixo o modelo de “Smart City”para impulsar os “concellos intelixentes.”

Programa de cooperación transfonteiriza, dentro do Programa Interreg España Portugal 2014-2020 da área de cooperación Galicia – norte de Portugal.

Páxina web;

                          https://novatfe.com/

Creación de un modelo de subministración eficiente e sustentable no abastecemento de auga nas instlacións de bombeo da ETAP da Macnomunidad.

Outros proxectos relevantes

Rede Galaico-Portuguesa de Turismo Cultural

A través de dous proxectos Interreg, dos que a Mancomunidade do Salnés foi xefe de fila, logrouse crear a rede de Museos máis importante de Europa.

Aulas informáticas

O proxecto tiña por obxecto mellorar a utilización de internet e das novas tecnoloxías por parte da poboación do rural do Salnés. Para elo puxeronse en funcinamento nove aulas informáticas distribuidadas nos núcleos rurais dos concellos O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Meis, Cambados, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa e Vilagarcia de Arousa.

Obradorio de Emprego A Segorella I, II e II e Convenios de Colaboración

Entre os anos 2001 e 2009 a Mancomunidade do Salnés desenvolveu 3 obradoiros e 4 convenios de colaboración , nos que se restauraron máis de cen antigos muíños, lavadoiros e fontes, así como diferentes elementos patrimoniais.

Proxectos EcoSalnés-Medioambiente

A través de dous convenios asinados coa Fundación Biodiversidade, desenvolvéronse dous proxectos de formación e sensibilización medioambiental para traballadores autónomos e Pymes.

Escola/Obradoiro de Hostalería do Salnés

A Mancomunidade do Salnés conta cun obradoiro de emprego de Hostalería, de caracter comarcal, na que se forman alumnos en tres especialidades: cociñeiros, camareiros de restaurante-bar e camareiros de planta.

Proxecto Life medioambiental

Proxecto piloto de xestión de residuos pesqueiros. A Través deste proxecto colocáronse en tódolos portos do Salnés diferentes contedores para a recollida selectiva de residuos (pilas, madeira, redes, neumáticos, aceites….), e realizáronse un gran número de accións de formación e sensibilización meidoambiental.

Proxecto Pomal I - II

Primeira fase da creación da rede de saneamento comarcal a través do Programa Medioambiental do Ministerio de Medio ambiente (Fondos FEDER)

Plan de Mellora do saneamento da vertente sur da Ría de Arousa

Segunda fase da rede de saneamento comarcal (Fondos de Cohesión)

Proxecto Cultura en rede

Financiado pola Consellería de Industria, Turismo e Comercio da Xunta de Galicia, permitiu a posta en marcha dunha aplicación informática que permite ós nenos a creación de contidos educativos nas pizarras dixitais dos seus colexios.

Proxecto Interreg Red-Cultura

Na actualidade a Mancomunidade do Salnés ven de rematar o proxecto Red-Cultura que tiña como finalidade a promoción do turismo cultural na nosa comarca.

Navega e Educa

Proxecto cofinanciado pola Consellería do Mar a través do Grupo de Acción Costeira 5 - Ría de Arousa, coa finalidade de fomentar a sustentabilidade social, económica, educativa e ambiental das zonas costeiras da nosa comarca do Salnés, dirixido a centros educativos e a poboación en xeral. O proxecto estase desenvolvendo durante unha semana, en cada porto dos concellos costeiros da comarca, no calendario establecido, durante os anos 2010 (nos meses do inicio escolar) e 2011 (nos meses finais do curso escolar), abordo da Goleta Raquel C.

Promoción turística da Comarca do Salnés

A Mancomunidade do Salnés desenvolveu un Plan de Excelencia Turística (para os concellos de O Grove e Sanxenxo), un Plan de Dinamización Turística (que afecta os sete concellos restantes), e un Plan de continuidade da Dinamización Turística. Recentemente editamos novo material promocional da comarca do Salnés, e proximamente firmarase un novo convenio de colaboración coa Secretaria Xeral de Turismo para continuar coa promoción turística da comarca do Salnés.

Administración electrónica

A Mancomunidade do Salnés está implantando un proxecto de servicios administración electrónica para a cidadanía do Salnés, nos nove concellos da comarca do Salnés, cofinanciado polo Plan Avanza Servicios Públicos Dixitais do Ministerio de Industria e Comercio.

Cataloga

Este proxecto consiste no inventariado, catalogación e posta en valor do patrimonio histórico-cultural e marítimo pesqueiro da Ría de Arousa.

Obradoiro Tecnolóxico - Ambiental

O principal obxectivo do proxecto foi formar a 20 persoas desempregadas da comarca do Salnés durante un período de 9 meses  para posteriormente insertalas no mundo laboral. O plan de formación incluíu todos os coñecementos, destrezas e experiencias no módulo de 1.- Rede de voz e datos (nivel 3)
2.- Xardinería e forestal (nivel 1)

PROXECTOS ESTRATÉXICOS

Noticias relacionadas

Scroll al inicio