SERVIZOS SOCIAIS

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Servizos sociais

Atención profesional que permite identificar as necesidades ou problemas, analizando as causas e informando sobre os posibles recursos que poden axudar a solucionalos.

Áreas de actuación

mujer

CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM)

O CIM é un servizo de información ás mulleres, que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos dispoñibles no ámbito territorial e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade real das mulleres.

Dirección
Concello de Cambados
Edificio de Servicios Múltiples (3ºandar)
Rúa Orense, número 8.
Google Maps

Nº de Contacto:  
Fixo:         986 52 09 02

Móbil:     654 44 15 83

Horario de atención ao público
Luns a venres de 8:00 a 15:00

Servizos que ofrece o CIM

Asistencia psicolóxica

Dirixida a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orden de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

Asesoría xurídica

Dirixida a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orden de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

Outros servizos

  • Orientación profesional e laboral.
  • Información sobre os recursos existentes.
  • Sensibilizar á ciudadanía sobre a igualdade de oportunidades para mulleres e homes.
  • Realización de actividades de interese para as mulleres.
  • Traballar con diversos colectivos para fomentar a diversidade

Número total de mulleres en situación de vulnerabilidade atendidas no CIM no período subvencionable

0

Desagregación por idade

Menores de 25 anos
Menores de 25 anos 5%
Entre 25 e 54 anos
65%
Maiores de 54 anos
30%

Subvencións a entidades locais para a mellora do equipamento dos Centros de Información ás Mulleres (CIM) - SI427D

O C.I.M. da Mancomunidade do Salnés está sito no 3º andar do Edificio de Servicios Múltiples do Concello de Cambados, na Rúa Orense, número 8, de Cambados. O centro está ubicado no andar no que tamén se atopan os despachos dos Servizos Sociais do Concello de Cambados, motivo polo cal existe unha colaboración directa cos ditos servizos. Con independencia de que as usuarias reciban atención personalizada nas instalacións do centro, puntualmente e para dar resposta de xeito persoal e inmediato ás necesidades das usuarias dos concellos de Ribadumia, Meis, Meaño e Vilanova de Arousa e actuando en colaboración co persoal dos Servizos sociais dos ditos concellos, o equipo técnico do centro desprazaráse a eses concellos e están a disposición das usuarias un día a semana, achegando así o servicio do CIM ao rural. Para o desenvolvemento das súas accións contan cun espacio necesario destinado a tal fin en cada un dos concellos aos que se desprazan autorizado pola consellería.

Fíxose  solicitude dunha subvencións prevista na Resolución do 5 de xaneiro de 2023 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 130/2016, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, para o ano 2023 . 

A Mancomunidade do Salnés foi beneficiaria dunha axuda de 16.640,00 € para tal fin.

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente
perro

CENTRO DE Recollida e protección de animais abandonados DA COMARCA DO SALNÉS

No ano 2010 a Mancomunidade do Salnés finalizou  a construcción deste centro. Unha infraestructura para dar servizo a comarca, con capacidade  para albergar máis de cincocentos animais, está situado no lugar do Busto de Armenteira, no concello de Meis.

Actualmente, o centro está xestionado pola Deputación de Pontevedra

SERVIZOS SOCIAIS

Noticias relacionadas

Scroll al inicio