SERVIZOS SOCIAIS

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Servizos sociais

Atención profesional que permite identificar as necesidades ou problemas, analizando as causas e informando sobre os posibles recursos que poden axudar a solucionalos.

Áreas de actuación

mujer

CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER (CIM)

O CIM é un servizo de información ás mulleres, que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos dispoñibles no ámbito territorial e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade real das mulleres.

Dirección
Concello de Cambados
Edificio de Servicios Múltiples (3ºandar)
Rúa Orense, número 8.
Google Maps
Nº de Contacto:  
Fixo:         986 52 09 02
Móbil:     654 44 15 83
Horario de atención ao público
Luns a venres de 8:00 a 15:00

Servizos que ofrece o CIM

Asistencia psicolóxica

Dirixida a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orden de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

Asesoría xurídica

Dirixida a todas aquelas mulleres que necesiten asesoramento nos seguintes temas: dereito de familia, maltrato, orden de protección, xustiza gratuíta, dereito penal, dereito civil, discriminación sexual, acoso laboral, etc.

Outros servizos

  • Orientación profesional e laboral.
  • Información sobre os recursos existentes.
  • Sensibilizar á ciudadanía sobre a igualdade de oportunidades para mulleres e homes.
  • Realización de actividades de interese para as mulleres.
  • Traballar con diversos colectivos para fomentar a diversidade

Número total de mulleres en situación de vulnerabilidade atendidas no CIM no período subvencionable

0

Desagregación por idade

Menores de 25 anos
Menores de 25 anos 5%
Entre 25 e 54 anos
65%
Maiores de 54 anos
30%
perro

CENTRO DE Recollida e protección de animais abandonados DA COMARCA DO SALNÉS

No ano 2010 a Mancomunidade do Salnés finalizou  a construcción deste centro. Unha infraestructura para dar servizo a comarca, con capacidade  para albergar máis de cincocentos animais, está situado no lugar do Busto de Armenteira, no concello de Meis.

Actualmente, o centro está xestionado pola Deputación de Pontevedra

SERVIZOS SOCIAIS

Noticias relacionadas

Ir arriba