TURISMO

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Turismo

Importancia do sector turístico para a Comarca do Salnés

Plans de Excelencia e Dinamización Turística, un instrumento de cooperación a favor do desenvolvemento turístico

Os plans de excelencia e dinamización constituíronse como uns instrumentos de planificación e xestión dos recursos turísticos, promovidos pola Administración do Estado, a partir de principios da década dos 90, mediante os que se mellorou a calidade dos destinos turísticos maduros (Plans de Excelencia) e dinamizado os destinos emerxentes (Plans de Dinamización).

Na Comarca do Salnés desenvolvéronse 2 plans: 

 • Plan de Excelencia Turística de Sanxenxo e O Grove (PET)
 • Plan de Dinamización Turística do Salnés (PDT)

No que respecta a a vertente económica, o  financiamiento dos plans realizábase mediante o PRINICIPIO DE CORRESPONSABILIDADE, dividindo de forma paritaria a achega entre:

 • Administración Central
 • Administración Autonómica
 • Administración Local

“Tratouse de mellorar o destino de forma global, incidindo en todos os aspectos e involucrando a todos os axentes que directa ou indirectamente interveñen na actividade turística. Impulsouse o papel da administración local na xestión e planificación dos espazos turísticos”.

Resultados dos plans

 • Impulsaron a ordenación e xestión estratéxica a nivel local
 • Achegaron coñecemento exhaustivo do destino
 • Contribuíron á coordinación entre administracións públicas de diferentes niveis
 • Incentivaron a participación do sector privado en proxectos expostos polo sector    público en materia de turismo
 • Introduciron a cultura de calidade
 • Permitiron renovar o destino e mellorar a súa imaxe

Plans de continuidade do PDT O Salnés

O sector turístico supón unha importante fonte de riqueza para a comarca de O Salnés, por iso resultaba necesario seguir contando co apoio das Administracións públicas e o sector privado co fin de darlle continuidade aos logros conseguidos e ofrecerlle aos turistas a Comarca de O Salnés como un destino turístico:

 • Maduro
 • Consolidado
 • Innovador
 • De Alta Calidade

O Salnés xa contaba con importantes posibilidades de desenvolvemento como destino maduro, cunha gran diversidade na oferta de productos turísticos, pois polas súas características pode ofrecer ó longo de todo o ano unha oferta complementaria o modelo de Sol e Praia; centrando as súas accións especialmente en ámbitos como a gastronomía, cultura, medioambiente, naútico….

Nos últimos anos, foi esta unha das frontes de loita dos diferentes concellos que conforman esta comarca, tratando de impulsar o desenvolvemento desde sector a través da mellora da calidade da oferta, o incremento da súa diversificación, a optimización dos sistemas de promoción, entre outras actuación. Procurando á vez, a tan ansiada DESESTACIONALIZACIÓN do noso sector turístico.

Co inicio do Plan de Continuidade a Mancomunidade de O Salnés comeza a súa forte aposta polas novas tecnoloxías no turismo, dando lugar  O SALNÉS A MEDIDA, que se plantexa como un produto basado en novas tencoloxías  que utilizará como soporte técnico o portal www.osalnes.com, e que permitirá que as persoas interesadas en visitar o Salnés obteñan unha proposta de paquetes turísticos a medida, en base aos gustos que se vaian sinalando.

Leváronse a cabo estratexias de marketing para a promoción do destino O Salnés e o produto gastronómico AS COCIÑAS DO SALNÉS.

 

Áreas de actuación

turismo

promoción e dinamización

Deseño e execución de proxectos de promoción e dinamización turística (folletos, redes sociais, páxina web, organización de eventos, merchandising, etc.), que poñan en valor os recursos turísticos do Salnés.

Portal Web de Turismo
Redes sociais
TURISMO

Noticias relacionadas

Scroll al inicio