CONTACTO

Mancomunidade do Salnés

Base xurídica: RGPD: 6.1 a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos; 6.1 c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento. Finalidade do tratamento: Xestión administrativa das solicitudes que se realicen a través da páxina web, o seguimento e remisión aos posibles interesados de actividades, noticias, cursos, programas ou de calquera dos servizos e produtos ofrecidos que estean relacionados coa actividade institucional que a Mancomunidade do Salnés desenvolva. Colectivo: Persoas físicas, incluídas os representantes de persoas xurídicas. Categorías de Datos: Datos identificativos. Categoría destinatarios: Non están previstas comunicacións de datos. Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos. Prazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento dos dereitos e obrigacións derivados da relación contractual. Entidade responsable: Mancomunidade do Salnés. Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na Política de Privacidade Delegado de protección de datos: Rexistro Xeral. C/ Campo de Feira, 1. Meaño. 36968 Pontevedra
Scroll al inicio