AEDL

Mancomunidade do Salnés

AEDL

Axente de emprego e desenvolvemento local

A Mancomunidade do Salnés, en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través dos programas de cooperación, puxo en marcha unha Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local como instrumento para implantar as políticas activas de emprego, a xeración de emprego e a promoción das exportacións nas pequenas e medianas empresas da Comarca do Salnés.

Funcións do AEDL

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO

Implantación de políticas activas de emprego relacionadas coa creación de actividade empresarial.

ACOMPAÑAMENTO TÉCNICO NO INICIO DE PROXECTOS

Asesoramento e información sobre a viabilidade técnicae, económica e financieira e apoio aos promotores das empresas.

ASESORAMENTO TÉCNICO

Asesoramento técnico durante as primeiras etapas de funcionamento mediante a aplicación de consultaría en xestió empresarial e asistencia nos procesos formativos para contrinuir á boa marcha das compañías creadas.

Difundir a cultura emprendedora

Facilitar a inserción laboral dos demandantes de emprego

SERVICIO DE ASESORAMENTO SOBRE AS EXPORTACIÓNS ÁS EMPRESAS DO SALNÉS

A Mancomunidade do Salnés puxo en marcha un servicio de Asesoramento sobre ás exportacións dirixido ó sector empresarial da nosa comarca.

Entre as funcións do AEDL se atopa a de informar das liñas de axuda para o crecemento empresarial. Consulta as últimas subvencións premendo no enlace

SISTEMA DE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA MANCOMUNIDADE DE O SALNÉS

AMPLIAR

A axuda está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, obxectivo temático 4 (favorecer a transición a unha economía baixa en carbono en todos os sectores), prioridade de investimento 4.1, obxectivo específico 4.1.1 (Aumentar a proporción no consumo final de enerxía das fontes renovables para produción de electricidade, incluídas as redes de transporte e distribución necesarias para a súa integración no sistema eléctrico, en consonancia co Plan de Enerxías renovables 2011-2020), categoría de intervención 10- Enerxías renovables: Solar e actuación 4.1.1.1 do documento de CPSO (Fomento das enerxías renovables para a xeración eléctrica) estando sometida ao disposto no regulamento UE 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013 e no Regulamento (UE) 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013 sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento en crecemento e emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006, así como a normativa comunitaria, estatal e autonómica de desenvolvemento.

----------------------------------------------------------------------------------------

Impulso a la Digitalización y Dinamización de la plataforma SALNÉS CLICK

----------------------------------------------------------------------------------------

AXUDAS EMPRESAS DESENVOLVEMENTO RURAL

NOVA TFE

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

CURSOS FORO FORMACIÓN Y EDICIONES

Nos seguintes documentos tes dispoñibles os cursos de formación e a información para inscribirse.

                                                             

Cursos dispoñibles                                                       Requisitos acceso cursos

Cursos Online Gratuitos para Trabajadores y Empresas afectadas por ERTES y Autónomos

 

Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

PROGRAMAS DE AXUDAS XUNTA DE GALICIA

Nos seguintes enlaces tedes dispoñibles as FICHAS das subvencións da Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2020

Scroll al inicio