BENVIDO/A

Mancomunidade do Salnés

mancomunidade do salnés

Prestación conxunta de proxectos e servizos para os concellos do Salnés

A finalidade última da mancomunidade é a prestación compartida de servizos, abaratando os custos e mellorando a eficiencia dos nove concellos do Salnés: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

A unión fai a forza

Desde 1989, a Mancomunidade do Salnés xestiona unha serie de competencias.

Os fins da Mancomunidade que se establecen son os que se indican a continuación:

 • Mantemento do abastecemento de auga e de depuración de residuais aos concellos da Mancomunidade.
 • Mantemento e limpeza de vías, sendeiros e espazos públicos.
 • Potenciación do turismo dos concellos da comarca.
 • Servizo de loita contra a avespa velutina.
 • Obras de infraestrutura e equipamentos, cando afecten
  máis dun concello.
 • Proxectos culturais e deportivos que afecten a máis dun concello da Mancomunidade.
 •  Servizo de emprego e formación.
 • Xestión do Centro de información á muller (CIM) mancomunado.
 • Consecución de programas de participación dos cidadás no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e telecomunicacións.

Constituida en 1986

A Mancomunidade foi constituída no ano 1986, por tres concellos do Salnés, coa finalidade inicial de garantir o abastecemento de auga potable. Sen embargo, co paso do tempo, fóronse ampliando as súas atribucións e aumentando o número de servizos, o que a súa vez levou a incorporación dos seis concellos restantes.

Organigrama

  • Presidente D. David Castro Mougán
  Alcalde do Concello de Ribadumia
  • Xerente D. Ramón García Guinarte
  • Persoal técnico
  • Órganos de goberno
   • Presidencia
   • Comisión Executiva formada polos 9 alcaldes/as dos concellos da comarca
   • Xunta da Mancomunidade do Salnés formada por 27 membros/as

Os seus estatutos foron modificados no ano 2004 e posteriormente no 2015. O que lle permitiu desenvolver unha gran cantidade de competencias incrementando dun xeito continuo a súa actividade.

PROXECTOS

Construíndo o futuro

A Mancomunidade do Salnés veu desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, un gran número de proxectos de interese xeral

A Mancomunidade do Salnés lidera un proxecto de cooperación transfronteiriza baixo o modelo de “Smart City”para impulsar os “concellos intelixentes.”

Programa de cooperación transfonteiriza, dentro do Programa Interreg España Portugal 2014-2020 da área de cooperación Galicia – norte de Portugal.

Creación dun modelo de subministración eficiente e sustentable no abastecemento de auga nas instlacións de bombeo da ETAP da Mancomunidad.

O obxectivo do proxecto reformulado englóbase na necesidade de transformar e dinamizar o territorio comarcal a través da loita contra o despoboamento.

Últimas Noticias

Scroll al inicio