WEB ADMINISTRATIVA

Mancomunidade do Salnés

Por motivos sanitarios a Mancomunidade do Salnés mantendrá servizos mínimos, facendo un exercicio de responsabilidade.

NON se atenderá de forma presencial ao público durante 15 días, seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia, da Federación Galega de Municipios e Provincias e do Goberno de España.

Tedes a vosa disposicións as canles telemáticas para realizar os trámites necesarios.

mancomunidade do salnés

Prestación conxunta de proxectos e servizos para os concellos do Salnés

A finalidade última da mancomunidade é a prestación compartida de servizos, abaratando os custos e mellorando a eficiencia dos nove concellos do Salnés: Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

A unión fai a forza

Desde 1989, a Mancomunidade do Salnés xestiona unha serie de competencias.

Os fins da Mancomunidade que se establecen son os que se indican a continuación:

 • Mantemento do abastecemento de auga e de depuración de residuais aos concellos da Mancomunidade.
 • Mantemento e limpeza de vías, sendeiros e espazos públicos.
 • Potenciación do turismo dos concellos da comarca.
 • Servizos de recollida, tratamento, transferencia e eliminación de residuos sólidos urbanos, de xeito mancomunado.
 • Obras de infraestrutura e equipamentos, cando afecten
  máis dun concello.
 • Proxectos culturais e deportivos que afecten a máis dun concello da Mancomunidade.
 •  Servizo de emprego e formación.
 • Xestión do Centro de información á muller (CIM) mancomunado.
 • Consecución de programas de participación dos cidadás no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e telecomunicacións.
 • Servizo mancomunado de recollida e protección de animais abandonados.

Constituida en 1986

A Mancomunidade foi constituída no ano 1986, por tres concellos do Salnés, coa finalidade inicial de garantir o abastecemento de auga potable. Sen embargo, co paso do tempo, fóronse ampliando as súas atribucións e aumentando o número de servizos, o que a súa vez levou a incorporación dos seis concellos restantes.

Organigrama

 • Presidenta
  Dna. Marta Giráldez Barral
 • Xerente
  D. Ramón García Guinarte
 • Persoal técnico
 • Órganos de goberno
  • Presidencia
  • Comisión Executiva formada polos 9 alcaldes
  • Xunta formada por 27 membros

Os seus estatutos foron modificados no ano 2004 e posteriormente no 2015. O que lle permitiu desenvolver unha gran cantidade de competencias incrementando dun xeito continuo a súa actividade.

PROXECTOS

Construíndo o futuro

A Mancomunidade do Salnés veu desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, un gran número de proxectos de interese xeral

A Mancomunidade do Salnés lidera un proxecto de cooperación transfronteiriza baixo o modelo de “Smart City”para impulsar os “concellos intelixentes.”

Programa de cooperación transfonteiriza, dentro do Programa Interreg España Portugal 2014-2020 da área de cooperación Galicia – norte de Portugal.

Creación de un modelo de subministración eficiente e sustentable no abastecemento de auga nas instlacións de bombeo da ETAP da Macnomunidad.

Últimas Noticias

Ir arriba